Jak hubnout

Doporučená intenzita a druh pohybové aktivity

Mgr. et Bc. Dyrcová Martina Aby pohybová aktivita vedla ke snížení hmotnosti, je důležitá nejen frekvence a doba trvání pohybové aktivity, ale také druh pohybu a intenzita, s jakou pohyb vykonáváme. Na očekávaném účinku pohybové aktivity se významně podílí intenzita zátěže. K redukci hmotnosti dochází v pásmu intenzity, odpovídajícím 50 – 60 % naší maximální spotřeby kyslíku (VO2max), kdy dochází k přednostnímu využívání tuků jako zdroje energie. Její ideální hodnotu lze stanovit několika metodami. Nejčastější bývá použití vzorce, podle kterého se vypočítá hodnota tepové (srdeční) frekvence, které bychom se měli držet. Je však zatížen několika chybami, proto ho používat příliš nedoporučujeme. Problémem je také jeho užití například u lidí, užívajících léky, které ovlivňují srdeční frekvenci (beta – blokátory, verapamil, digoxin, amiodaron a další). Optimální by bylo podstoupení spiroergometrického vyšetření, které nám stanoví celkem přesně naši VO2max, a na jejím základě se následně může určit tepová frekvence tréninková. Toto vyšetření se ovšem v běžné praxi vzhledem k jeho náročnosti moc nepoužívá. Navíc doporučení platí v zásadě jen pro kolo nebo běh podle toho, na jakém stroji jste zátěžový test absolvovali. V praxi se jako nejjednodušší a zároveň poměrně přesné metody užívá určení intenzity pomocí tzv. Borgovy škály subjektivního vnímání zátěže. Pro redukci hmotnosti je doporučováno držet se v pásmu 11 – 13, tedy udržovat docela lehkou až poněkud těžkou zátěž, což lze orientačně hlídat například i tak, že jste ještě...

Číst dál

Léčba obezity

MUDr. Matoulek Martin, Ph.D. Cílem léčení obezity v širším smyslu je zlepšení zdraví. Toho lze dle Evropských doporučení pro léčbu obezity dospělých dosáhnout již mírnou váhovou redukcí o 5 – 10 % výchozí tělesné hmotnosti, zlepšením nutriční hodnoty stravy a mírným zvýšením tělesné aktivity. Léčba obezity má v zásadě dva cíle: snížit hmotnost a zlepšit vyhlídky pro budoucnost, tedy aktivně léčit onemocnění, která na první pohled nemusí být vidět (cukrovka, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina tuků v krvi apod.). Samotné snižování hmotnosti může ale nemusí vést vždy k očekávanému efektu – vymizení cukrovky, adekvátnímu snížení krevního tlaku a snížení...

Číst dál

Praha – Evropské hlavní město sportu

Mgr. Bc. Kollerová Martina Praha se stala v pořadí již 16. metropolí, která je nositelem titulu Evropské hlavní město sportu a zařadila se tak k předním evropským velkoměstům, jako jsou Rotterdam, Dublin nebo Stockholm. Cílem projektu je zapojit do sportu a pohybových aktivit co nejvíce obyvatel hlavního města.   Evropské hlavní město sportu je titul, kterým je každý rok oceněno jedno z evropských měst. Po vzoru Evropského hlavního města kultury jej od roku 2001 uděluje Asociace evropských měst sportu při Evropské unii (ACES; European Capital of Sport Association) městům z členských států EU s cílem podpořit rozvoj sportu v...

Číst dál

Den otevřených dveří 10.12.2016 v RC Salmovská

V rekondičním centru VŠTJ Medicina Praha v Salmovské 5 bude 10. prosince Den otevřených dveří. Můžete se poradit s instruktory, nutričními terapeutkami a lékaři, zapojit se do worshopu a hlavně si zacvičit. Vstup je zdarma. V sobotu 10. prosince 2016 se můžete zapojit do pestrého programu Rekondičního centra VŠTJ Medicina Praha v Salmovské 5. Můžete si zacvičit v aerobní místnosti pod dohledem instruktorů a zdravotní sestry, vyzkoušet si kruhový trénink nebo cvičení pro pacienty s osteoporózou, zapojit se do workshopů s nutriční terapeutkou nebo fyzioterapeutkou, poradit se s lékařem a dalšími odborníky. Na programu je i vycházka s nordic walking holemi....

Číst dál

Správná technika chůze Nordic Walking

Mgr. et Bc. Dyrcová Martina Používání holí při chůzi je staré jako lidstvo samo. Odlehčení kloubů a lepší stabilita byly výhody, které ocenili lidé již v dávné minulosti. Nordic walking (NW), severská chůze neboli chůze se speciálními holemi představuje dnes moderní, poměrně jednoduchou, avšak velmi efektivní kondiční pohybovou aktivitu při nízkém vnímaném úsilí. Její výhodou je dostupnost pro širokou populaci všech věkových i výkonnostních kategorií, od zdatných sportovců až po jedince v rekonvalescenci a není k jejímu provádění potřeba předchozích sportovních zkušeností ani vysoká úroveň fyzické kondice.   Nejdůležitější pomůckou jsou hole, které se však často zaměňují s holemi...

Číst dál

BMI KALKULAČKA

ft
in
lbs
cm
kg